• Trường THCS Châu Phong

 • Dạy Vật Lý - Giáo viên

  2006-2008

 • Dạy Tin học - Giáo viên

  2008-2010

 • Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang

 • Dạy lý thuyết Luật GTĐB - Giáo viên

  2010-2011

 • Thu hồ sơ + Dạy lý thuyết - Nhân viên P.TCHC

  2011-2013

 • Phó Bí thư - Chi đoàn TNCS HCM

  2012-2014

 • Bí thư - Chi đoàn TNCS HCM

  2014-2015

 • Tổ trưởng tổ GV Lý thuyết - Phòng Đào tạo

  2013-2015

 • Social Marketing - Phòng Đào tạo

  2020>

 • Country Coffee

 • IT Manager - Tech

  2016-2017

 • BECAMEX Bình Phước

 • IT Manager - Phòng TCHC

  9/2017-2019

 • ATS Digital

 • Marketing Manager - Phòng Kinh doanh

  2019>

 • Smax.Bot

 • Co-founder - VIK

  2020>

 • KT.city

 • Expert - Chatbot Marketing

  2019>

 • Hệ thống SMS Chatbot

 • Founder - https://sms.quanchatbot.com

  2021>

  Hệ thống SMS tự động bằng sim điện thoại.

Testimonials