Bài 2: Quét khách hàng cũ và gửi tin nhắn


Học Chatbot   11 Jan 2021   Lê Hồng Quân

Lưu ý: Sau khi xem xong 2 video các bạn vui lòng xem tiếp phần hướng dẫn chọn thẻ tags tại link này: https://xem.li/j5dnP

Bài 1: Quét khách hàng cũ và gửi tin nhắn theo chính sách mới

Bài 2: Hướng dẫn loại bỏ khách hàng không có nhu cầu khi gửi tin nhắn