Trước khi đặt lịch hẹn, vui lòng kiểm tra lịch làm việc của tôi

  • Thứ bảy
  • Chủ nhật
  • Thứ hai   (09:30 AM - 04:00 PM)
  • Thứ ba   (09:30 AM - 04:00 PM)
  • Thứ tư   (09:30 AM - 04:00 PM)
  • Thứ năm   (09:30 AM - 04:00 PM)
  • Thứ sáu   (09:30 AM - 04:00 PM)